Naše služby Cena Doplňující informace
1. Doprovod tlumočníka 600 CZK/1 hod. Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je služba dle smluvních podmínek
2. Doprovod lékaře – tlumočníka, simultánní tlumočení během lékařských konzultací 800 CZK/1 hod. Klienti pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je služba dle smluvních podmínek
3. Překlady zdravotní dokumetace (Čeština, Angličtina, Ruština, Ukrajinština, Španělština a další jazyky) od 500 CZK/normostrana Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je služba dle smluvních podmínek
4. Organizace lékařských konzilií „ second opinion“ Cena je u každého případu individuální, vždy musí být odsouhlasena pacientem Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je služba dle smluvních podmínek
5. Organizace převozu pacienta na konzultaci s lékaři, k diagnostickému výkonu nebo na terapii Cena je u každého případu individuální, vždy musí být odsouhlasena pacientem Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je služby

dle smluvních podmínek

6. Organizace objednávky a doručení léků předepsaných lékařem, na základě požadavků pacienta. Cena je u každého případu individuální, vždy musí být odsouhlasena pacientem Pro klienty pojišťoven(CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) JE servis dle smluvních podmínek
7. Organizace konzultací s lékaři-specialisty, a s předními odborníky v České republice i v Evropě Od 200 CZK, dále dle individuálních potřeb klienta Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je servis dle smluvních podmínek
8. Vypsání žádanky na laboratorní a přístrojové vyšetření v jazyce českém a jiných jazycích Od 200 CZK Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je servis dle smluvních podmínek
9. Organizace a zajištění lékařské pomoci doma u pacienta, v kancelářích a hotelech, pro dospělé i pro děti, včetně zajištění tlumočníka 2000 CZK (od 08:00 do 19:00), 3500 CZK (od 19:00 do 08:00), ve svátky Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je servis dle smluvních podmínek
10. Návštěva lékaře-tlumočníka doma u pacienta, v kancelářích a hotelech a v akutních případech doprovod do nemocničního zařízení 800 CZK /1 hod. (od 08:00 do 19:00), 1500 CZK/1 hod. (od 19:00 do 08:00) ve svátky Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je servis dle smluvních podmínek
11. Návštěva lékaře-homeopata doma u pacienta 1000 CZK/ 1 hod. (od 08:00 do 19:00), 1500 CZK/1 hod. (od 19:00 do 08:00), ve svátky Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je servis dle smluvních podmínek
12. Organizace dalších zdravotních služeb Cena je u každého případu individuální, vždy musí být odsouhlasena pacientem Pro klienty pojišťoven (CIGNA, AETNA, PPP, BUPA, ALLIANZ) je servis dle smluvních podmínek