Organizace konzultací s interními a praktickými lékaři

Do 24 hodin.

Organizace konzultací s lékaři - ambulantními specialisty všech odbornosti

Od 1 do 3 dnů.

Organizace konzultací s vedoucími lékaři jednotlivých oddělení v daných lékařských oborech

Od 3 do 7 dnů.

Organizace laboratorních testů (jak na základě požadavku lékaře, tak i dle požadavku pacienta, v jakémkoli rozsahu, překlad a interpretace výsledků vyšetření)

Odběr krve do 24 hodin, výsledky laboratorních testů jsou hotové během 1-3 dnů.

Organizace přístrojových vyšetření - USG, ECG, RTG (sono, elektrokardiogram, rentgen hrudníku)

1-2 dny.

CT, MRT (počítačová tomografie, magnetická rezonance)

3-6 dny.

PET scan (pozitronová emisní tomografie)

7-10 dnů.

ECHO KG (echokardiografie)

3-6 dnů.

EMG (elektromyografie)

3-5 dnů.

Specializovaná neurologická vyšetření dle požadavku lékaře

3-5 dnů.

Organizace lékařských konzultací se specialisty z různých oborů v České republice, Evropě a Rusku „second opinion“

2-7 dnů.

Organizace všech druhů léčby v nemocničních zařízeních. Pokud je nutná operace, pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího zdravotnického zařízení a zkušeným lékařem-garantem. Provádíme profesionální dohled nad postupem léčby a ve spolupráci s dalšími klinikami hledáme co nejefektivnější cestu k uzdravení

Od 5 do 15 dnů.