Hlavním směrem naší činnosti je organizování zdravotní péče pro cizince žijící v České republice.

1. Úvod

Téměř každý z nás musel vyhledat lékařskou péči v českých klinikách, v nemocnicích a v nestátních zdravotnických zařízeních či u soukromých lékařů. Velká část zahraničních pacientů si není vědoma svých práv při poskytování lékařské péče, které jsou upraveny v České republice „, zákonem o poskytování zdravotnických služeb № 372/2011, kapitola 4.“ Předpis č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách)
ČAST Čtvrtá – POSTAVENÍ PACIENTA JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

2. Problémy, vznikající při komunikaci s lékaři a zdravotníky:

Mnoho pacientů se potýká s následujícími problémy:

 • Jazyková bariéra mezi lékařem a pacientem, který přesně popsat své problémy a prodělaná onemocnění, pochopit podrobnosti o lékařem určené léčby, a porozumět pojmům v lékařské zprávě
 • V případě odeslání pacienta na přístrojové vyšetření lze často očekávat jejich provedení až za několik týdnů
 • Potíže nebo neochota při objednávání ke zkušenému lékaři
 • Pokud jste se objednali ke konzultaci na přesný čas, buďte připraveni na to, že budete čekat navíc dalších 30 min. i více, než Vás lékař přijme.
 • Při kontaktování nemocnice lékařskou pomoc v případě nouze (úraz, akutní onemocnění, prudké zhoršení zdravotního stavu, atd.) pro Vás bude obtížné nejen porozumět lékaři, ale také zhodnotit přesnost stanovené diagnózy a přiměřenost předepsané léčby. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, je nepravděpodobné, že budete moct současně navštívit odborníka z jiné nemocnice. Nezbývá Vám tedy než danému lékaři důvěřovat.
 • Velmi často lékaři předepisují léčbu na základě „klinické diagnózy“, založené na fyzikálním vyšetření“ (běžná prohlídka). Přitom Váš požadavek na provedení laboratorní diagnostiky (vyšetření krve) nebo přístrojového vyšetření k vyšetření diagnózy nemusí být lékařem akceptován, naopak, může to považovat za projev nedůvěry, což může narušit vzájemnou komunikaci.

Tato nedorozumění vyvolávají další otázky, jejichž řešení není vždy snadné:

 • Jak nejlépe postupovat, jestli podstoupená léčba nebyla účinná?
 • Potřebujete léky, které jste pravidelně užívali a které Vám pomáhají, ale lékař si nemyslí, že jsou pro Vás potřebné a nechce Vám recept na ně vypsat, co v takovém případě dělat?
 • Chcete provést přístrojové vyšetření, které Vám bylo doporučeno k upřesnění diagnózy, a potřebujete doporučení od lékaře, který se však domnívá, že toto vyšetření není nutné, co mám dělat?

3. Jak a kým se vytvářely naše služby?

Služba zdravotní péče v České republice pro zahraniční pacienty (mluvící rusky, ukrajinsky, anglicky a jinými jazyky), jejich doprovod na konzultaci k lékařům, k provedení diagnostických a léčebných postupů, simultánní tlumočení, překlady lékařských záznamů, organizace lékařských konzilií, pomoc pacientům se zajištěním second-opinion a řešením další problémů byla založena v roce 1999 z iniciativy moskevského lékaře a homeopata – MUDr. Vasily Klyueva. Spolupráce vyškoleného personálu, profesionálních překladatelů a rusko-anglicko-český mluvících lékařů umožnila stovkám zahraničních pacientů vyřešit komunikační bariéru a zlepšit tak kvalitu zdravotní péče v podstatě ve všech oblastech interního lékařství.

MUDr. Vasily Klyuev absolvoval v roce 1991 Státní moskevskou lékařskou akademiii I.M. Sečenova. V letech 1991-1994 dále studoval a vyučoval orientální medicínu, akupunkturu a diagnostiku a léčbu Dr. R. Volla na katedře psychoterapie a nefarmakologické léčby Fakulty postgraduálního vzdělávání Moskevské medicínské akademie. Je spoluautorem několika metodických pokynů pro lékaře v oblasti klinické diagnostiky a léčby metodami alternativní medicíny. Je také autorem atlasů tělesné a ušní akupunktury, vytvořených na základě překladu čínských rukopisů. V roce 1994-1998 studoval imunodiagnostiku v onkologii v laboratoři imunoradiologie při Blochinově onkologickém centru v Moskvě. Dále studoval klinickou homeopatii v Ústavu postgraduálního vzdělávání Univerzity Družby národů v Moskvě, antroposofickou medicínu a imunoléčbu v onkologii (léčba jmelím), ve spolupráci s lékaři antroposofické medicíny v Moskvě (Prof. Loktev) a na klinice antroposofické medicíny v‚ Oeshelbronnu v Německu. Jako účastník a spoluautor se také podílel na klinických studiích v oblasti onkologie (imunoprofylaxi recidivy rakoviny) a imunologie (vyrovnávací imunoterapie při dlouhodobém používání TNF blokátorů v léčbě autoimunitních onemocnění).
V roce 1999 založil a vyvinul „službu zdravotní péče v České republice pro klienty-cizince“. V současnosti pracuje také jako rodinný lékař-homeopat. Je členem České lékařské homeopatické komory.

4. Jak a s čím Vám můžeme pomoci?

 • Organizace konzultací s lékaři a ambulantními specialisty co nejdříve, nejlépe ve stejný den, organizace všech nezbytných laboratorních a přístrojových vyšetření v co nejkratším možném čase (analýza krove do 1-2x dnů, přístrojová diagnostika – 1 týden), s ohledem na přání pacienta a v rozsahu nezbytném ke stanovení diagnózy a léčby, dále organizaci léčby v nemocnici, chirurgické léčby v České republice a evropských klinikách, rehabilitaci.
 • Organizace lékařské péče doma do 24 hodin
 • Zajištění dopravy pro pacienty k lékaři, na diagnostiku a rehabilitaci.
 • Zajištění tlumočníka nebo lékaře tlumočníka, simultánní tlumočení během konzultací, překlady lékařských zpráv z českého jazyka do mateřského jazyka pacienta a naopak, překlady lékařských zpráv a jiných lékařských záznamů (anamnézy) z rodného jazyka do češtiny, angličtiny a dalších jazyků. Doprovod pacienta tlumočníkem nebo lékařem-tlumočníkem v případě nouze v nemocnici a zajištění potřebné komunikaci mezi lékařem a pacientem, zajištění dohledu nad odborným postupem při léčbě na základě komunikace s ošetřujícím lékařem.
 • Organizace zdravotní péče (v České republice i v dalších evropských zemích) a zajištění léků pro pacienta.
 • Organizace lékařských konzilií pro posouzení správnosti diagnózy a stanovené léčby na základě názorů odborníků jak z České republiky, tak i z jiných zemí.
 • Organizace komplexní, léčebných i preventivních zdravotních programů.
 • Konzultace, diagnostika a léčba odborníky na alternativní medicínu a homeopatii.
 • Tlumočení a překlady do a z následujících jazyků: čeština, ruština, ukrajinština, angličtina, španělština, němčina.

5. Během 15 let jsme poskytovali naše služby:

 • Pracovníkům těchto organizací: RFE (Rádio Svobodná Evropa), Philips, Siemens, AGIP, velvyslanectví a konzuláty v České republice, banky, atd.
 • Více než tisícovce občanů z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Litvy, Lotyšska, USA, Kanady, Holandska, Belgie, Anglie, Itálie, Španělska, Maďarska, Izraele, Íránu, Pákistánu, Spojených arabských emirátů, Iráku dalších.
 • Turistům a osobám s trvalým pobytem v České republice, filmovým hvězdám (Sean Connery, Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Daniel Craig atd.)
 • Zdravotní péči pro naše pacienty, jsme zorganizovali v těchto nemocnicích: v FN Motol, Nemocnici v Krči, Nemocnici Na Homolce, klinikách LF Univerzity Karlovy, Vojenské nemocnici Střešovice, Rehabilitační centrum Malvazinky, Klinikum Nord Norimberk, Německo, Medical University of Vienna, Rakousko, Andersson MO Clinic, Madrid Španělsko, aj.
CVM-Magistrat-1
CVM Magistrat 2