Organizace kompletní lékařské prohlídky, včetně doprovodu tlumočníka nebo lékaře-tlumočníka, překladu lékařských zpráv z českého jazyka do mateřského jazyka pacienta a interpretace výsledků vyšetření

PRAHA – Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, Nemocnice Krč, MEDIFIN, MEDICON, laboratoř Prevedig, Laboratoř 1. LF. UK, Centrum individuální péče VFN.
1-3 dny.

Organizace cílené lékařské prohlídky (program 2-4), sestavené individuálně podle požadavků pacienta a předchozí zdravotní dokumentace, s doprovodem tlumočníka nebo lékaře-tlumočníka, překlad lékařských zpráv z českého jazyka do mateřského jazyka pacienta a interpretace výsledků vyšetření

PRAHA – Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, Nemocnice Krč, MEDIFIN, MEDICON, laboratoř Prevedig, Laboratoř 1. LF. UK, Centrum individuální péče VFN, rehabilitační klinika MEDITERRA.
2-5 dnů (dle programu vyšetření).
Rozpis termínů pacient do 7 dnů po obdržení veškeré zdravotní dokumentace od pacienta.

Organizace kompletní lékařské prohlídky (program 1) v Německu, včetně doprovodu tlumočníka nebo lékaře-tlumočníka, překladu lékařských zpráv z českého jazyka do mateřského jazyka pacienta a interpretace výsledků vyšetření

Nord Klinikum, Norinberg.
1-2 dnů (dle program vyšetření).
Rozpis termínů pacient do 7 dnů po obdržení veškeré zdravotní dokumentace od pacienta.

Organizace cílené lékařské prohlídky na klinikách v Evropě (program 2-4), sestavené podle požadavků pacienta a předchozí zdravotní dokumentace, s doprovodem tlumočníka nebo lékaře-tlumočníka, překlad lékařských zpráv z českého jazyka do mateřského jazyka pacienta a interpretace výsledků vyšetření

Podle požadavků pacienta a účelu vyšetření.
2-5 dnů (dle program vyšetření).
Rozpis termínů pacient do 14 dnů po obdržení veškeré zdravotní dokumentace od pacienta.

Kompletní lékařská prohlídka (general check-up)

Zahrnuje:
Kompletní laboratorní diagnostické testy (krevní testy: krevní obraz+diferenciál, biochemie, koagulace, tumorové markery, hormony, vyšetření moči).
Kompletní interní vyšetření (kompletní fyzikální vyšetření, RTG hrudníku).
Kardiologické vyšetření (včetně ECG, echocardiografie, sona krčních žil, sona žil dolních končetin, Holterovy monitorace).
Vyšetření u gastroenterologa (včetně sono břicha).
Kompletní vyšetření u urologa (včetně sona pánevních orgánů a prostaty).
Kompletní vyšetření u gynekologa (včetně sona pánve, kolposkopie, MOP).
Vyšetření očního lékaře.
Vyšetření ORL specialisty (včetně přístrojových testů)
Vyšetření neurologa.
Vyšetření dermatologa.
Vyšetření fyzioterapeuta (kineziologická analýza)
Vyšetření zubního lékaře.
Vyšetření ortopeda.
Kompletní lékařská zpráva, zpracovaná podle výsledků lékařských vyšetření a doporučení pro prevenci nebo léčbu (zpráva může být vyhotovena v jazyce ruském, ukrajinském, anglickém, německém a španělském).

Preventivní onkologický program

Zahrnuje:
Speciální laboratorní diagnostické testy (krevní testy: krevní obraz + diferenciál, , biochemie, tumorové marker, imunologie, interferonový a cytokinový status; vyšetření moči: chemicky a sediment ).
Kompletní onkologické vyšetření (V případě potřeby se provádějí některá z těchto přístrojových vyšetření (sonografie, CT, MRT, scintigrafie, PET-CT, endoskopie a další vyšetření), histologická vyšetření v případě, že je indikována biopsie.)
Zpracování a překlad kompletní lékařské zprávy, dle výsledků lékařských vyšetření a doporučení pro prevenci nebo návrh léčebného programu (zpráva může být vyhotovena v jazyce ruském, ukrajinském, anglickém, německém a španělském).

Kompletní kardiologická prohlídka

Zahrnuje:
Laboratorní diagnostické testy (krevní testy: krevní obraz + diferenciál, biochemie, koagulace, metabolismus lipidů, cholesterol, krevní cukr, hormony, a další dle indikace lékaře; vyšetření moči: chemicky + sediment).
Kompletní kardiologická prohlídka (včetně ECG, echokardiografie, sona krčních žil, sona cév a žil dolních končetin, Holterovy monitorace a další vyšetření dle indikace lékaře).
Zpracování a překlad kompletní lékařské zprávy, dle výsledků lékařských vyšetření a doporučení pro prevenci nebo návrh léčebného programu (zpráva může být vyhotovena v jazyce ruském, ukrajinském, anglickém, německém a španělském).

Kompletní gastroenterologická prohlídka

Zahrnuje:
Laboratní diagnostické testy (krevní testy: krevní obraz + diferenciál, biochemie, tumorové marker; vyšetření moči (chem. a sediment); test na okultní krvácení (pro zachycení raných známek onemocnění tlustého střeva).
Kompletní gastroenterologická prohlídka (včetně endoskopie, gastroskopie, kolonoskopie, sona břicha a pánve, CT, MRT, PET scan, laparoskopie – podle indikace lékaře).
Zpracování a překlad kompletní lékařské zprávy, dle výsledků lékařských vyšetření a doporučení pro prevenci nebo návrh léčebného programu (zpráva může být vyhotovena v jazyce ruském, ukrajinském, anglickém, německém a španělském).