Doprovod pacienta na lékařskou konzultaci či lékařské vyšetření, léčbu nebo rehabilitaci, simultánně tlumočené

V průběhu konzultace či vyšetření, po odsouhlasení lékařem a pacientem.
Tlumočník.
Lékař-tlumočník.

Písemný překlad zdravotní dokumentace (čeština, ruština, angličtina, němčina, španělština)

1-3 dny.
Tlumočník.
Lékař-tlumočník.

Překlad lékařských zpráv, vyplnění formulářů a dalších dokumentů do anglického jazyka dle požadavků zdravotních pojišťoven

1-2 dny.
Lékař-tlumočník.

Překlad, komentář a objasnění obsahu lékařských zpráv z českého jazyka do rodného jazyka pacienta

1 den.
Lékař-tlumočník.

Doprovod lékaře-tlumočníka, tlumočení při lékařských konzultacích

1 den.
Lékař-tlumočník.

Překlad zdravotní dokumentace pacienta z mateřského jazyka do češtiny, angličtiny a dalších jazyků

1-3 dny.
Lékař-tlumočník.

Servis tlumočníka při komunikaci s managementem nemocničních zařízení, na žádost pacienta

Po domluvě s pacientem.
Tlumočník: dle služeb.